Fränz SCHNEIDER

President a Grënner vu BIKER.lu

Andreas BARTHELMES (Baddy)

Member vum Comité säit 2019

Christophe GLODEN aka Hampel

Member vum Comité säit 2022

Christian DE CAROLIS

Jon Gales

Noah SCHREINER aka Här Lährer

Friends & helping hands (Hall of fame)

No biker.lu without these guys !

Bob

Jacques

Gary

Christophe

Brigitte

Claude

Yuriy

Pol

Jérôme

Rom

Pit

Fern

Nadn

Monique & Line

Frank

Anja

Mike

Nath

Anne

Jenni