3 Stonne Fuertechnik puer

25 €

Moies 3 intensiv Stonne Fuertechnik.

3 Stonne Fuertechnik puer

plus

3 Stonnen Praxis

50 €

Moies 3 intensiv Stonne Fuertechnik, em 12 h e klenge Picknick (w.e.g. selwer matbrengen) an ab 13h nach 3 Stonne Praxis

Wat steet um Programm? (ënnert anerem)

1) Noutbremsen


2) Géien Uphill.

3) Géien Downhill, héijen Oofsaz erof fueren,Trapen erof fueren.

4) Serpentinen erof fueren

5) Serpentinë bierg op fueren

6) Obstakel iwerfueren

STS-SINGLETRAIL SCALA

Waat zum Henker ass dat? E puer Däitscher hunn sech ameséiert, d'Singletrailen (deutsche Gründlichkeit!!) anzeklasséieren, hei wat dobäi eraus kennt: STS Ech iwwerloossen awer jidderengem dovun ze hale wat en well!