COMITE (BOARD)

Fränz SCHNEIDER

President a Grënner vu BIKER.lu

Christian DE CAROLIS

Secretaire, gestion membres

Jacques HIRTT

Caissier - am Comité säit 2012

Bob HIRTT

Member vum Comité säit 2011

  • Joergang '82

  • fiert MTB säit 1998

  • Kontakt:

  • Gsm:

  • Email:

Christophe JENTGEN

Member vum Comité säit 2018

Andreas BARTHELMES (Baddy)

Member vum Comité säit 2019

Friends & helping hands (Hall of fame)

No biker.lu without these guys !

Brigitte

Jenni

Fussel

Speltzi

Rolli

Pol

Jérôme

Claude

Leif

Yuriy

Sven

Mike

Rom

Noah

Marc

Gerard

Fern

Hampel

Patrick

Pierre

Pit

Chrescht

DJ Claude

Frank

Anja

Marie-Claire

Monique & Line

Nadn

Nath

Jazz

вы?