COMITE (BOARD)

Fränz SCHNEIDER

President a Grënner vu BIKER.lu

Gary CORNELIUS

Secretaire, gestion membres säit 2022

 • Joërgang '?

 • Fiert säit 20??.

 • Kontakt:

Jacques HIRTT

Caissier - am Comité säit 2012

Bob HIRTT

Member vum Comité säit 2011

 • Joergang '82

 • fiert MTB säit 1998

 • Kontakt:

 • Gsm:

 • Email:

Christophe JENTGEN

Member vum Comité säit 2018

Andreas BARTHELMES (Baddy)

Member vum Comité säit 2019

Christophe GLODEN aka Hampel

Member vum Comité säit 2022

 • Joërgang '80

 • Fiert säit 2013

 • Kontakt: meschtens um bike!

Christian DE CAROLIS

Friends & helping hands (Hall of fame)

No biker.lu without these guys !

Brigitte

Claude

Noah

Pol

Jérôme

Rom

Yuriy

Fern

Pit

DJ Claude

Frank

Anja

Marie-Claire

Monique & Line

Nadn

Nath

Jazz

Jenni

Fussel

Speltzi

Mike

Sven

Leif

Marc

Gerard

Patrick

Chrescht

Rolli