7. TOP TEN UPHILLS

Dass et net nemmen an den Alpen richteg kann Biergop goen, an firwaat een zu Letzebuerg hei ans do viir muss dee klengen Plateau oplé'en, wollt ech hei weisen: déi knackech'sten Koppen iwerhaapt zu Letzebuerg. Et handelt sech net em ee Klassement (jiddereen fennt een aanern Bierg am schlemmsten) awer just em eng Lescht vun Koppen, wou een richteg op de Guidon muss drecken, fir net no hannen em ze tippen!!

(Wann ech eng vergiess hun, schnell melden!! -50 Meter Hd an 200 Meter an der Längt sollen se awer schon hun)