TRAILIX

Du hues scho Basix mat gemaach? et huet der gefall, an du wëlls nach méi?

Bei eisen Trailix setze mer déi Sachen, déi mer um Basix gesinn hunn, konsequent um Trail ëm. Et steet e klengen Tour vu 14 km um Programm, fir de mer eis 3 Stonnen Zäit huelen, fir

1. Serpentinen

2. Wuezelpassagen

3. géi Monteeén an Descenten

4. Trapen

ze fueren. No Bedarf hale mer éis méi oder manner laang bei deenen enzelne Plazen op!

Umeldung geet iwwert de Formular ganz ënnen. Enzeg Bedinung: ET MUSS EEN WEINSTENS EE MOL E BASIX MATGEMAACH HUN!