Fränz Schneider

President a Grënner vu BIKER.lu
Joergang '65
fiert MTB säit 1995
Kontakt
Gsm: (+352) 621 175 480
oder:
mailto:biker.lu@gmail.com

Christian De Carolis

Secretaire, gestion membres
Joergang '83
fiert MTB -säit 2010-
Kontakt:
Gsm (+352) 661 742 369
oder
mailto:christian.de.carolis@gmail.com
Jacques HIRTT

Kaissier vu Biker.lu
Joergang '83
fiert MTB säit anno Tubak
Kontakt:
Gsm (+352) 661 773 113
oder
mailto:jhirtt@hotmail.com

Bob HIRTT


Joergang'82
fiert MTB säit éiweg
Kontakt
Gsm: (+352) 661 820 106
oder
mailto:bobhirtt@hotmail.com

 
Chriss Jentgen

Joergang '
fiert MTB -nach emmer-
Kontakt:
Gsm (+352) 691 718 105
oder 
mailto:chris.jentgen@pt.lu